Korzystanie z Math.pow w Javie

1. Przegląd

Potęga liczby oznacza, ile razy należy użyć liczby w mnożeniu. Można to łatwo obliczyć w Javie.

2. Przykład Math.pow

Zanim spojrzymy na przykład, przyjrzyjmy się sygnaturze metody:

public double pow(double a, double b)

Metoda podnosi a do potęgi b i zwraca wynik jako podwójny . Innymi słowy, a jest mnożone przez siebie b razy.

Spójrzmy teraz na prosty przykład:

int intResult = (int) Math.pow(2, 3);

Wyjście będzie 8. Należy pamiętać, że int wymagane jest odlewania w powyższym przykładzie , jeśli chcemy mieć Integer wynik.

Przekażmy teraz double jako argument i zobaczmy wyniki:

double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

Wynik będzie 74,08800000000001.

Tutaj nie rzutujemy wyniku na int, ponieważ interesuje nas podwójna wartość. Ponieważ mamy podwójną wartość, możemy łatwo skonfigurować i użyć DecimalFormat, aby zaokrąglić wartość do dwóch miejsc po przecinku, co daje 74.09:

DecimalFormat df = new DecimalFormat(".00"); double dblResult = Math.pow(4.2, 3);

3. Wniosek

W tym krótkim artykule widzieliśmy, jak używać metody Math.pow () języka Java do obliczania mocy dowolnej podanej bazy.

Jak zawsze, pełny kod źródłowy jest dostępny na GitHub.