Spring Dependency Injection

Dependency Injection jest podstawowym aspektem środowiska Spring , za pomocą którego kontener Spring „wstrzykuje” obiekty do innych obiektów lub „zależności”.

Mówiąc najprościej, pozwala to na luźne łączenie komponentów i przenosi odpowiedzialność za zarządzanie komponentami na pojemnik.

Przyjrzyjmy się bliżej DI z Spring tutaj.

Podstawy DI

 • Wprowadzenie do inwersji kontroli i iniekcji zależności w Spring
 • Constructor Dependency Injection na wiosnę
 • Przewodnik po wiośnie @Autowired
 • Okablowanie wiosną: @Autowired, @Resource i @Inject
 • Wiosenna adnotacja @Primary
 • @ Zamów wiosną
 • Wstrzykiwanie oparte na XML na wiosnę

DI Advanced Topics

 • Wiosna - kolekcje iniekcyjne
 • Sprężynowe automatyczne okablowanie typów ogólnych

 • Constructor Injection na wiosnę z Lombok
 • Jak korzystać z Spring FactoryBean?
 • @Lookup Adnotation na wiosnę
 • Wstrzykiwanie fasoli prototypu do instancji singletona na wiosnę

DI Wyjątki

 • Niezaspokojona zależność na wiosnę
 • Zależności cykliczne na wiosnę
 • Wiosna NoSuchBeanDefinitionException